česky  |  english

Statek se nachází na okraje malé obce v SRDCI Kokořínska v hlubokém údolí borovic a pískovcových skal říkáme mu proto BRÁNA. Chmelový statek jsme už z větší části vysušlili římským odvětráním a zrekonstruovali. Vybavili jsme jej kopanou studnou a kořenovou čistírnou odpadních vod. Založili jsme zelinářskou zahradu a zasázeli nové stromy. V historické pekařské peci občas pečeme chleba, housky a koláče. Farma hospodaří na rozloze 3 ha včetně dvou
sadů a zahájili jsme malý chov ovcí.
Hlavní náplní života statku je pořádání programů výtvarných, terapeutických a řemeslných. Místo u nás mají víkendové kurzy se zaměřením na práci s materiály (dřevo, kámen, kov), výtvarnými technikami (malba, grafika, kaligrafie, fotografie) hlasem, tělem (integrační masáže), arteterapií, hudbou a samozřejmě i pohyb v přírodě (outdoor, skalní lezení, horská kola, orientační běh).
Pomoc potřebujeme hlavně při práci v zelinářské zahradě a sadu, při mýcení křovin, kultivaci porostů. Důležitá je pomoc při práci se dřevem a kamenem při rekonstrukci domu. Dále pak pomoc uvítáme při udržování provozu domu a vaření na kurzech. Pro volný čas wooferů máme jízdní kola, kamenickou a grafickou dílnu a malou kovárnu.


Farma dne

Průčelí statku

Hřebčín Favory je jedním největších soukromých chovatelů starokladrubských koní. Jeho sídlem je barokní statek, který byl prohlášen kulturní památkou. Chováme 55 koní, ale máme také malou zoologickou zahradu, kde chováme oslíky, kozy, ovce, kravku, drůbež a vůbec vše, co na český venkov patří.

Kraj:Středočeský


2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.