česky  |  english

Mezi Prahou a Karlovy Vary leží malá vesnička Mšecké Žehrovice. Zde se před lety našla známá opuková hlava keltského bojovníka. Keltská sláva pominula a údolí bylo po tisíciletí ztichlé. Nedávno zde zazněla nová píseň. Je slyšet zpěv starých i mladých. Temné udolí se rozeznělo novým životem. Lidé různého původu a s různou minulostí, rodiny s dětmi i svobodní lidé zde začali žit pospolu a obdělávat zemi.
Všechny nás spojuje společná vize a víra: Žít život co dává smysl a kde můžeme být tím pro co jsme byli stvořeni. Náš egoismus je léčen tím, že se učíme den po dni žít jeden pro druhého.

Pracujeme společně a dělíme se o plody naší práce. Chováme dojné ovce a kozy. Naši koně nám věrně pomáhají při práci na poli, lukách a v lese. Věnujeme se přirozené komunikaci s koněm (Natural Horsemanship). Obhospodařujeme 5ha starých i nově založených vysokokmenných sadů, 10ha pastvin a luk, 5ha orné půdy, 2 rybníky, lužní lesíky... Udržujeme rozsáhlý genofond odrůd ovoce. Šestnáctiletý ovocný les nám poskytuje množství netradičního vitaminového ovoce, bobulovin a léčivých bylin.V experimentální vinici (490 mnm!) koncem léta uzrává přes 30 odrůd stolní a moštové révy. Pracujeme na selekci a rozmnožovaní pravokořenného ovce pro tvrdé podmínky zejména broskví, meruněk, ořešáků, mandlí a jedlých kaštanů. Výhledově plánujeme ovocnou školku. Pěstujeme zeleninu a uchováváme mnoho vlastních semen. Zajímá nás pěstování odolných odrůd kukuřice, kterou zpracováváme tradiční recepturou. Pleteme košíky, pečeme kváskový chléb, děláme sýry, moštujeme a jezdíme prodávat naše produkty na trh.
Práce je velkou součastí našeho života. Ale to hlavní pro nás je učit se žít jako skuteční přátelé, bratři a sestry. Každý den ráno a večer se všichni setkáváme abychom slovem, tancem a zpěvem oslavovali našeho Stvořitele. Naše hosty zveme aby sdíleli život naší velké rodiny při práci, jídle i oslavách.Farma dne

kozy

PadmaFarma je malá ekologická farma, kde se Jakub Anne a Lenka Marie od roku 2004 věnuje drobnému pěstování biozeleniny (1 ha) a pastevní chov koz, ovcí a koní (5 ha). Hlavní poslání a finanční příjem však tvoří pořádání programů zaměřených na zdravý životní styl (pořádá Déva o.s.). Filozofie farmy je založena na meditační duchovní tradici. Cílem Jakuba a Lenky je vytvoření osvícené lidské ...

Kraj:Pardubický


2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.