česky  |  english

Provozujeme útulek pro koně starší, koně po úrazech a koně, kteří po špatné zkušenosti s lidmi se stali problémoví povahově..Dále chováme stádečko 10 koz a 2 kozlů na mléko.K tomu u nás pobíhá smečka psů, někteří jsou u nás na stálo, jiní dočasně.


Farma dne

Statek obhospodařuje cca 75ha orné půdy, cca 6ha luk a cca 2ha lesa v nadmořské výšce cca 160m. Pole jsou roztroušená v širokém údolí, které vytvořila meandrující řeka Ohře. V hojné míře jsou zde zastoupeny lužní lesy s porosty topolů,olší,jasanů a dubů.Půdy jsou velmi rozmanité od písčitých až po jílovaté. Velké procento výměry zaujímají obiloviny(žito, pšenice, tritikale,ječmen a ovsy). ...

Kraj:Ústecký


2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.