česky  |  english

Pardubický

PadmaFarma je malá ekologická farma, kde se Jakub Anne a Lenka Marie od roku 2004 věnuje drobnému pěstování biozeleniny (1 ha) a pastevní chov koz, ovcí a koní (5 ha). Hlavní poslání a finanční příjem však tvoří pořádání programů zaměřených na zdravý životní styl (pořádá Déva o.s.). Filozofie farmy je založena na meditační duchovní tradici. Cílem Jakuba a Lenky je vytvoření osvícené lidské společnosti cestou obnovy vztahu mezi člověkem a přírodou a každodenní fyzickou prací a meditací. V roce 2012 Jakub Anne postavil stáje pro koně ve srubovém stylu za účelem agroturistiky. Dále vybudoval nové oplocení pastvin a kruhovou jízdárnu se sklady a salónem pro posezení a občerstvení jezdců a hostů.


Pardubický

Obnovujeme hospodářství (2 ha louky + 2 ha les), zakládáme sad, máme zeleninovou a bylinnou zahradu, opravujeme původní a stavíme nová stavení za použití místních materiálů (dřevo, sláma, jíl…) tradičními metodami. Součástí hospodářství je řemeslná dílna (restaurování a výroba autorského nábytku). Chováme ovce. Naši sousedé chovají koně. Pomoc při: lesnických a stavebních pracích, kosení, práce na zahradě, v sadě, práce se dřevem. Máme středního knírače a kočky, děti a hodná zvířata nám nevadí.


Jihomoravský

„Moje farma se nachází v kopcovité krajině asi 50 km severně od Brna. Na rozloze asi 1 hektaru pěstuji zeleninu, především dýně Hokkaido, česnek, cibuli, pastiňák a mrkev v kombinaci s trávou, kterou používám jako mulč a složku kompostu. Hospodářská zvířata nemám, nechci je vykořisťovat, a to ani na výrobu hnoje. K divokým zvířatům (běžně nazývaným škůdci) a rostlinám (nazývaným plevel) se snažím najít láskyplný vztah. Protože učím angličtinu, přivítám především anglicky mluvící dobrovolníky, ochotné se zapojit do diskusí s mými studenty. Hlavním příjmem je výuka angličtiny. Mám zde zajímavé knihy v tomto jazyce. Na farmě je zapotřebí pomoct s pletím,
přípravou kompostu, sečením, mulčováním, sklizní a přípravou dřeva na otop.. V hospodaření uplatňuji principy permakultury a takzvané Spolupráce s přírodou.


Ústecký

Statek obhospodařuje cca 75ha orné půdy, cca 6ha luk a cca 2ha lesa v nadmořské výšce cca 160m. Pole jsou roztroušená v širokém údolí, které vytvořila meandrující řeka Ohře. V hojné míře jsou zde zastoupeny lužní lesy s porosty topolů,olší,jasanů a dubů.Půdy jsou velmi rozmanité od písčitých až po jílovaté. Velké procento výměry zaujímají obiloviny(žito, pšenice, tritikale,ječmen a ovsy). Dále pícniny pro holštýnský dojný skot otcovy farmy, která je vedena konvenčně. Malou část výměry zaujímá zelenina do 1ha (košťáloviny,listová, kořenová, plodová), která je ovšem velmi náročná na ruční práci.Zelenina se prodává do velkoobchodu, do obchodů v Praze a také přímo ze dvora. Olejniny v osevním postupu zastupuje mák 0,4ha a hořčice.Letos chci zkusit v malé míře polní květiny k řezu. Koupil jsem malý ovocný sad. Samotný statek či dvůr je soubor více než 100let starých budov postavených do čtverce. Tvoří ho obytný dům, stodoly a 2 chlévy. Sklizené obilí čistíme v pronajatém skladu v sousední vesnici. Pořídil jsem si i malý mlýnek. Pro svoji potřebu semelu mouku, a pak trénuji týdně pečení chleba. Občas, když mám chuť, náladu a odvahu se pustím i do pečení něčeho náročnějšího s výsledkem nejistým Kraji se někdy říká Zahrada Čech pro svoji přírodní bohatost. Díky tomu, že je kraj osídlen v podstatě odnepaměti, je zde mnoho památek. Na obzoru za jasného počasí tmavě ční vyhaslé sopečné kužele Českého středohoří. a lákají k návštěvě.Pomoc s : Pletí, jednocení, okopávání , plečkování a sklízení zeleniny, olejnin, brambor a ovoce.


Pardubický

Usedlost se nachází v odlehlé části malé vesnice,téměř samota,údolí bez asfaltové cesty,klidné čisté prostředí,snadno dostupné.Zemědělská produkce pouze pro vlastní potřebu,zelenina,ovoce.Těžištěm zájmu v současné době alternativní stavební technologie,sláma,jíl,dřevo,recyklace.Pro woofery možnost získání praktických zkušeností a informací,výsledky činnosti možno vidět přimo na místě.Cílem vybudovat a provozovat centrum pro vzdělávání a praktický výcvik.Součásti hospodářství truhlářská dílna zaměřěná na klasické zpracování dřeva.Další aktivity: pečení chleba z čerstvě namleté mouky,sběr a sušení léčivých bylin,bohatá vegetariánská příp. veganská kuchyně,po domluvě patchwork,automatická kresba a psychoterapie. Typ pomoci: drobné zemědělské práce, drobné práce při opravě a údržbě domu


Farma dne

Jsme malá rodinná farma u Orlické přehrady. Chováme koně, ovce, prasátka, krávu, králíky, slepice a kachny. Pěstujeme zeleninu, brambory, ovoce (bez chemie). Sázíme stromy - mimo jiné i staré ovocné odrůdy. Pořádáme jezdecké tábory pro děti, dvou i vícedenní vandry na koních, provozujeme jezdecký klub, vozíme děti i dospělé na koních. Máme stylový statek s možností ubytování. Již osmým rokem ...

Kraj:Jihočeský


2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.