česky  |  english

Karlovarský

Naše farma má cca 50 ha, převážně pastviny a 3 roky se rozvíjí směrem k agroturistice. Původně jsme pořádali v letních měsících tábory pro děti s výcvikem jízdy na koních, nyní jsme téma pobytů změnili více na trvale udržitelný způsob života s větším zaměřením na biodiverzitu. Dále jsme se zaměřili více na chov ovcí a chov drůbeže ekologickým způsobem. Pro wwoofery máme v létě připravené ubytování buď v chatce nebo v obytném autobusu, v zimě na farmě. Jelikož jsme až na výjimky –bylinková zahrada a asi 0,5 ha brambor a cibule – chovatelé hospodářských zvířat, nejsme vegetariáni. Farma je od roku 2001 stále ve výstavbě, proto uvítáme veškerou pomoc, která s tím souvisí, včetně pomoci při dostavění chovatelských zařízení. Jsme založením „koňáci“, téměř veškeré práce na farmě včetně polních jsme schopni zvládnout s potahem, proto uvítáme zejména ty, kteří mají zájem o práci s tažnými a jezdeckými koňmi. Letos jsme začali nově nabízet psychorehabilitace pomocí etologie domácích zvířat.


Středočeský

Statek se nachází na okraje malé obce v SRDCI Kokořínska v hlubokém údolí borovic a pískovcových skal říkáme mu proto BRÁNA. Chmelový statek jsme už z větší části vysušlili římským odvětráním a zrekonstruovali. Vybavili jsme jej kopanou studnou a kořenovou čistírnou odpadních vod. Založili jsme zelinářskou zahradu a zasázeli nové stromy. V historické pekařské peci občas pečeme chleba, housky a koláče. Farma hospodaří na rozloze 3 ha včetně dvou
sadů a zahájili jsme malý chov ovcí.
Hlavní náplní života statku je pořádání programů výtvarných, terapeutických a řemeslných. Místo u nás mají víkendové kurzy se zaměřením na práci s materiály (dřevo, kámen, kov), výtvarnými technikami (malba, grafika, kaligrafie, fotografie) hlasem, tělem (integrační masáže), arteterapií, hudbou a samozřejmě i pohyb v přírodě (outdoor, skalní lezení, horská kola, orientační běh).
Pomoc potřebujeme hlavně při práci v zelinářské zahradě a sadu, při mýcení křovin, kultivaci porostů. Důležitá je pomoc při práci se dřevem a kamenem při rekonstrukci domu. Dále pak pomoc uvítáme při udržování provozu domu a vaření na kurzech. Pro volný čas wooferů máme jízdní kola, kamenickou a grafickou dílnu a malou kovárnu.


Karlovarský

Farmička na úpatí Doupovských hor sestává ze 4ha vysokokmenných extenzivních ovocných sadů, které vypásá stádo cca 40ti ovcí. Zároveň z pozemku na pozemek popojíždí včelařská maringotka s 12ti včelstvy a kolem potoka se rozkládá nepravidelná permakulturní zahrádka. Vypásáme i pastviny místního barokního zámeckého parku. Produkujeme jehněčí, med, mošt, pálenky... Kolem toho všeho organizujeme vzdělávací a zážitková setkání, pomáhají nám wwoofeři, místní pasťáci a i ti, kdo jen tak jedou kolem. Semtam pořádáme party nebo za nás někdo uspořádá přímo v sadu hudební festival.
Před pár dvěmi lety jsme se přestěhovali do celoročně obyvatelné jurty, která nám stojí přímo na zvířecích pastvinách a před pár týdny jsem stloukl malou dřevostavbu, zaizoloval ji ovčí vlnou a napojil na kořenovou čističku, poněvadž abychom se měli kde koupat.
Už zase máme i malé staré rozhrkané auto.2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.