česky  |  english

Liberecký

This is later a \'penzion\' with 2 ha land. The work is to do something with that ground.


Liberecký

Jsme sociálně terapeutické centrum TABOR a nacházíme se v malebné vesničce Nová Ves nad Popelkou v Českém Ráji.
Zabýváme se péčí o tzv. postižené lidi, staré lidi, mládež s poruchami chování a další problémové sociální skupiny. Ať se jedná o jednorázové pobyty či o ubytování dlouhodobého charakteru, snažíme se o tvůrčí přístup ke každému klientovi, i o jeho odpovídající zapojení do činností, jež je v Centru Tabor možné vykonávat.
Pořádáme i prožitkové a rekreační pobyty, kursy a semináře, při kterých se setkávají lidé z celé Evropy a pracují na společných tématech (sociální terapie, pedagogika, psychologie, dějiny...)
Kromě uměleckých, a spíše terapeutických či vzdělávacích prostředků (práce s vlnou, se dřevem, tkaní, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie...), je zde provozováno bio-dynamické hospodářství. Hospodaříme na 20 ha luk a polí. Naše stáda čítají asi 100 oveček, 20 koz a dva koně. Pěstujeme obilí, zeleninu a brambory v bio-kvalitě. Vyrábíme vlastní kozí sýr, jehněčí klobásky, stáčíme med a pečeme i chléb. Snažíme se o co největší soběstačnost a zároveň využívání původních řemesel.
V zemědělské oblasti vždy uvítáme dobrovolníky ochotné přiložit ruku k dílu a podílet se na vytváření smysluplného místa pro život.


Liberecký

Naše farma působí v režimu BIO a soustředí se na chov skotu a pěstování zeleniny. Využíváme poznatků z permakultury a biodynamického zemědělství. Těžiště je i v přírodním stavitelství (dřevo, sláma, hlína, kámen a travnaté sřechy).


Liberecký

Jsme rodinná ekologická farma zabývající se převážně chovem dojných ovcí. Hospodaříme na 15 ha.Rodinu tvoří Martin, Jana a tři děti Johanka(3), Sofie(2), Lada(0,1), dva koně,2 psy,kočka. Žijeme ve slaměném domě na relativně izolovaném pozemku v Dětřichovci u Jindřichovic pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku. Zemědělství je naším hlavním zdrojem příjmů. Mezi hlavní aktivity na farmě patří výroba sýrů, údržba pastvin, zahrada, práce s koňmi. Rádi u nás uvítáme motivované a samostatné wwoofery, kteří budou chtít na chvíli sdílet náš příběh a obohatit nás o ten svůj.


Liberecký

Jsme malé rodinné hospodářství sousedící s CHKO Jizerské hory. Naším cílem je hospodaření v souladu s přírodou, trvale udržitelný život a s tím související alespoň částečná soběstačnost, vytváření zázemí pro osobní rozvoj, ohleduplná péče o okolní krajinu a spolupráce s místní komunitou. Zajímáme se o tradiční řemesla, výrobu sýrů, přírodní stavitelství, permakulturu. Hospodaříme na 2,5ha, chováme východofríské ovce, včely, králíky a drůbež. Pěstujeme zeleninu, bylinky. WOOFery chápeme nejen jako vítanou výpomoc, ale také příležitost k výměně zkušeností. V letošním roce budeme organizovat několik akcí zaměřených na propagaci ekologického hospodaření, včelaření a péči o krajinu.2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.