česky  |  english

Olomoucký

Máme malou rodinnou farmu a jmenujeme se Navot, Lenka a Samík. Žijeme na osamělém statku v oblasti Bouzovska, která se nachází 30 kilometrů severozápadně od Olomouce.
Bydíme na samotě, i cesta u nás končí. Z polozbořeného 200 let starého statku jsme pomalu vybudovali malé venkovské hospodářství, které nám umožňuje docela soběstačný život, prostor pro naše aktivity a zároveň možnost setkávat se s mnoha zajímavými lidmi, kteří k nám zavítají. Zabýváme se hlavně pastevním chovem mléčných bíllých koz a východofríských ovcí, z jejichž mléka vyrábíme domácí sýry včetně archivních kousků. Chováme také 2 kravičky Jersey. Dalším naším zájmem je extenzivní ovocnářství. Vysazujeme ovocné stromy na našich zemědělských pozemcích a staráme se o starý obecní sad. Zajímají nás praktické možnosti zpracování potravin přímo na farmě, pečeme kváskový chleba, zavařujeme, sušíme atd. Důležitá je pro nás krajinotvorná funkce ekologického zemědělství, a proto se snažíme o regeneraci krajiny pomocí výsadeb vhodných stromů. Příležitostně hostíme různé ekologicky zaměřené akce. Při všem našem konání se snažíme volit ekologicky šetrnější, ale praktické a životaschopné alternativy.


Olomoucký

Ekologická farma hospodaří na 15 hektarech zemědělské půdy, z toho 12 ha pastvin a luk, 3 ha orné půdy. Na pastvinách se pase skupina krav skotského náhorního skotu (Highland) včetně plemenného býka a stádečko ovcí plemene s berany. Některé pastviny a farma jsou hlídány šarplaninskými pasteveckými psy Přímo na farmě se nachází skupina dojených koz, mléko se částečně prodává, část se zpracovává na sýry a jogurty pro vlastní potřebu. Kromě koz se dojí i několik kraviček.
Na jaře se na pastvinách opravují a staví ohradníky, v létě se sklízí seno a krmné obilí. Na farmě se buduje malá mlékárnička, dělají se drobné stavební úpravy.2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.