česky  |  english

Ústecký

Statek obhospodařuje cca 75ha orné půdy, cca 6ha luk a cca 2ha lesa v nadmořské výšce cca 160m. Pole jsou roztroušená v širokém údolí, které vytvořila meandrující řeka Ohře. V hojné míře jsou zde zastoupeny lužní lesy s porosty topolů,olší,jasanů a dubů.Půdy jsou velmi rozmanité od písčitých až po jílovaté. Velké procento výměry zaujímají obiloviny(žito, pšenice, tritikale,ječmen a ovsy). Dále pícniny pro holštýnský dojný skot otcovy farmy, která je vedena konvenčně. Malou část výměry zaujímá zelenina do 1ha (košťáloviny,listová, kořenová, plodová), která je ovšem velmi náročná na ruční práci.Zelenina se prodává do velkoobchodu, do obchodů v Praze a také přímo ze dvora. Olejniny v osevním postupu zastupuje mák 0,4ha a hořčice.Letos chci zkusit v malé míře polní květiny k řezu. Koupil jsem malý ovocný sad. Samotný statek či dvůr je soubor více než 100let starých budov postavených do čtverce. Tvoří ho obytný dům, stodoly a 2 chlévy. Sklizené obilí čistíme v pronajatém skladu v sousední vesnici. Pořídil jsem si i malý mlýnek. Pro svoji potřebu semelu mouku, a pak trénuji týdně pečení chleba. Občas, když mám chuť, náladu a odvahu se pustím i do pečení něčeho náročnějšího s výsledkem nejistým Kraji se někdy říká Zahrada Čech pro svoji přírodní bohatost. Díky tomu, že je kraj osídlen v podstatě odnepaměti, je zde mnoho památek. Na obzoru za jasného počasí tmavě ční vyhaslé sopečné kužele Českého středohoří. a lákají k návštěvě.Pomoc s : Pletí, jednocení, okopávání , plečkování a sklízení zeleniny, olejnin, brambor a ovoce.


Farma dne

Statek obhospodařuje cca 75ha orné půdy, cca 6ha luk a cca 2ha lesa v nadmořské výšce cca 160m. Pole jsou roztroušená v širokém údolí, které vytvořila meandrující řeka Ohře. V hojné míře jsou zde zastoupeny lužní lesy s porosty topolů,olší,jasanů a dubů.Půdy jsou velmi rozmanité od písčitých až po jílovaté. Velké procento výměry zaujímají obiloviny(žito, pšenice, tritikale,ječmen a ovsy). ...

Kraj:Ústecký


2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.