česky  |  english

ekologické zemědělství

ekologické zemědělství

Hostitelská farma, která je zapojená v systému musí hospodařit na základě tzv. ekologických principů.

Co tedy znamená slovo "ekologické"? Ekologické zemědělství definuje organizace IFOAM, kterou zastřešuje ekologické zemědělství ve světě následujícně:

"Ekologické zemědělství zahrnuje všechny zemědělské systémy, které jsou založeny na ekologickém, sociálním a ekonomickém principu produkce potravin a vláken.  V těchto systémech hraje klíčovou roli pro úspěšnost produkce půdní úrodnost. Ukládá si za cíl optimalizovat kvalitu ve všech aspektech zemědělství a životního prostředí a to v respektu k přirozené potřebě rostlin, zvířat a krajiny. Ekologické zemědělství výrazně snižuje vnější vstupy – jako je užívání syntetických hnojiv, pesticidů a farmaceutik. Na místo toho využívá přírodní zákonitosti za účelem zvýšit jak výnosy tak resistenci proti chorobám a škůdcům".

Slovo ekologické znamená, že farmář nepoužívá drastické chemické prostředky, aby zvýšil své výnosy. Zemědělci nepoužívají syntetické chemikálie proti chorobám a škůdcům, nepoužívají lehce rozpustná umělá hnojiva a nepoužívají umělá barviva a chemická aditiva při přípravě potravin.

Oproti tomu používají přípravky, které jsou životnímu prostředí neškodné, starají se o krajinu a dbají na pohodu zvířat na farmě. Produkují takové potraviny, které můžeme jíst bez jakýchkoliv obav o naše zdraví. Ekologičtí zemědělci chrání životní prostředí, půdu, vodu, biodiverzitu a neméně důležité - chrání též naše zdraví.

Farma dne

naše koupelna

Naše ekologická farma se nachází v CHKO Slavkovský les. Zabýváme se chovem skotu, ovcí, koní a máme i malou oboru, ve které chováme jeleny a daňky. Dále vždy rádi přivítáme hosty v rámci agroturistiky, pro které máme připravenou ubytovnu a klubovnu. Farma se nachází v krásné podkrušnohorské krajině uprostřed lázní: Mariánské lázně, Františkovy lázně, Karlovy Vary. Nedaleko je hrad Loket a ...

Kraj:Karlovarský


2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.