česky  |  english

pro farmáře

pro farmáře

 Farmy, zapojené v systému WWOOF jsou zařazeny v Seznamu hostitelských farem, který je poskytován WWOOFerům - dobrovolníkům a také v internetové databázi farem, která je umístěna na těchto stránkách a zpřístupněna pod heslem. Seznam je vydáván ročně a také každý rok aktualizován. V tomto seznamu si vás WWOOFer vybere a kontaktuje vás. Je běžné, že WWOOFer vás kontaktuje sám, bez našeho vědomí - jen pouze kdyby si to WWOOFer výslovně přál, můžeme mu toto zprostředkovat my, AREA viva.


 WWOOFer vám tedy zavolá, napíše e-mail, či jinak se s vámi kontaktuje a vy budete mít možnost se s ním předběžně seznámit a domluvit se s ním na tom,  zda na vaší farmě je práce a jakého druhu. Je dobré předem upozornit na vaše zvyklosti či zaběhnutý chod na farmě, aby WWOOFer věděl do jakého prostředí vchází a také vaše pravidla respektoval.


 Výměnou za rozumnou denní práci (doporučujeme okolo 6 hodin s vhodnými přestávkami) na vaší farmě je poskytováno pomocníkům jídlo a základní ubytování, které je čisté, v zimě teplé a za deště suché. Pokud je ubytování společné, uveďte to v dotazníku. Od WWOOFerů krátkodobých se očekává, že si přivezou spacáky, pro dlouhodobé pomocníky byste si měli připravit lůžkoviny. WWOOFerům je řečeno, aby si vzali ručníky, vhodné pracovní oblečení, obuv, rukavice atd. Očekává se od nich, aby nabídli pomoc i při rutinních domácích pracích jako je například mytí nádobí, či běžný úkid. Doufáme, že vztah pomocníka a vás by měl být spíše jako přítel rodiny, než jako zaměstnanec a zaměstnavatel. Jestliže máte nějaká zavedená domácí pravidla, o kterých by měl WWOOFer vědět,  je dobré připravit malý leták, který můžete poslat dopředu, nebo ho předat při příjezdu.


 WWOOFerům se za jejich výpomoc nic neplatí. Jejich práce je jednoduše výměna za získání zkušeností a pohostinnost.


 Ačkoliv se od WWOOFerů očekává, že budou dělat vše, co je potřeba, je dobré, pokud to bude možné, aby práce byla rozmanitá a WWOOFeři měli možnost se přiučit praktikám ekologického zemědělství. Jestliže bude počasí nevhodné pro práci venku, potom doufáme, že najdete práci uvnitř. Někteří WWOOFeři mají malou nebo žádnou zkušenost se zemědělstvím a je tedy dobré každou práci předem prodiskutovat. Pro WWOOFery je také dobré, mohou-li pracovat nějaký čas spolu s vámi. Budete potřebovat trpělivost a smysl pro humor. Zodpovědné práce nepřidělujte příliš brzy. Na druhou stranu  mohou přijet i velmi zkušení a šikovní WWOOFeři, kteří mohou být od začátku velkou oporou. Jestliže potřebujete nějaké specifické dovednosti, uveďte to v dotazníku.


 Zdůrazňujeme, že není vaší povinností přijmout každého, kdo vás kontaktuje skrze naší brožuru. Zkuste být v kontaktu s námi nebo s ostatními farmami, kterým můžete zájemce poslat, když pro něj sami práci nemáte. Dále upozorňujeme, že když vaše spolupráce  s WWOOFerem z jakékoliv příčiny nefunguje jak by měla, ani vy ani on nejste vázáni v ní pokračovat. Prosím zajistěte, aby od vás WWOOFer odejel ve vhodnou denní dobu, kdy se dá bezpečně cestovat, zejména pokud jste v izolovaných oblastech. Všichni WWOOFeři jsou instruováni se předběžně s vámi domluvit, takže pokud někdo přijede bez ohlášení a vy ho nechcete, můžete ho s klidným srdcem odmítnout.


 Brožura „Seznam hostujících farem" je publikována každý rok s občasnými úpravami v průběhu roku.


2005-2021 Webové stránky: NETservis s.r.o.